R227-36303-01_01_SH-I Guard
R227-36303-01_01_SH-I Guard

SH-VMS Cap. Column 0.25mm, 1.4μm, 30m

Part Number: 227-36268-01

Length (m): 30

ID (mm): 0.25

Film thickness (µm): 1.4

Phase: SH-VMS

Composition: Proprietary Crossbond

Temp. Range (℃): -40 to 240/260

Max. Temp (℃): 240/260

Content: 1 pc

Lead Time: 3 - 5 weeks

  • Dedicated columns for analyzing volatile organic pollutants by GCMS including methods TO-15, TMS, and EPA 8260.
  • Complete separation of U.S. EPA Method 8260 compounds in less than 10 minutes.

Volatile Organics (US EPA CLP 04.1)

Peaks  
1. dichlorodifluoromethane 29. 1,2-dichloropropane
2. chloromethane 30. bromodichloromethane
3. vinyl chloride 31. cis-1,3-dichloropropene
4. bromomethane 32. toluene d8 (SS)
5. chloroethane 33. toluene
6. trichlorofluoromethane 34. tetrachloroethane
7. 1,1-dichloroethene 35. 4-methyl-2-pentanone
8. carbon disulfide 36. trans-1,3-dichloropropane
9. 1,1,2-trichloro-1,2,2- 37. 1,1,2-trichloroethane
trifluoroethane 38. dibromochloromethane
10. methylene chloride 39. 1,2-dibromoethane
11. acetone 40. 2-hexanone
12. trans-1,2-dichloroethene 41. chlorobenzene d5 (IS)
13. methyl acetate 42. chlorobenzene
14. methyl tert-butyl ether 43. ethylbenzene
15. 1,1-dichloroethane 44. m-xylene
16. cis-1,2-dichoroethane 45. p-xylene
17. cyclohexane 46. o-xylene
18. bromochloromethane (IS) 47. styrene
19. chloroform 48. bromoform
20. carbon tetrachloride 49. isopropylbenzene
21. 1,1,1-trichloroethane 50. 4-bromofluorobenzene (SS)
22. 2-butanone 51. 1,1,2,2-tetrachloroethane
23. benzene 52. 1,3-dichlorobenzene
24. 1,2-dichloroethane-d4 (SS) 53. 1,4-dichlorobenzene
25. 1,2-dichloroethane 54. 1,2-dichlorobenzene
26. methylcyclohexane 55. 1,2-dibromo-3-chloropropane
27. trichloroethene 56. 1,2,4-trichlorobenzene
28. 1,4-difluorobenzene (IS)